Ydelser og priser på EDTA-behandling

Hvordan foregår et EDTA-forløb hos EDTA-klinikken typisk?

Alle patientforløb indledes med en forundersøgelse, som varer ca. halvanden time. Her bliver patienten undersøgt grundigt for bl.a. pulsårernes blodgennemstrømning, blodtryk i arme og ben, samt synet. Desuden foretages EKG, hvor det også ses hvordan hjertet arbejder både i hvile og under arbejde på en motionscykel med stigende belastning - en arbejds-/belastningstest.
 
Inden forundersøgelsen udfylder patienten vores spørgeskema og får ugen inden taget de bestilte blodprøver på sit lokale sygehus.
 
På baggrund af det samlede billede ud fra hhv. forundersøgelsen, spørgeskemaer, blodprøver og samtalen vurderer EDTA-klinikkens læge, om EDTA-behandlingen kan være et relevant behandlingstilbud. Herunder hvor mange behandlinger der anbefales i det indledende forløb. Rygestop er en forudsætning for opstart af EDTA-behandling - vi ønsker gode resultater for vores patienter.
 
Man skal regne med at et indledende forløb kan være ret intensivt.
Typisk skal man regne med ca 30 behandlinger, hvis der er tale om tydelig forkalkningssygdom. For at få det bedste og hurtigste resultat gives de første EDTA-behandlinger i en sammenhængende periode med 1 - 4 (max. 5) behandlinger om ugen - alt efter behov og mulighed, og patientens øvrige sundheds-/ sygdomsbillede.
 
I en af de første uger i behandlingsforløbet aftales også en tid til  en konsultation med ernærings-strategi hos Tina Wolsgaard. Her får patienten en direkte og klar guide til antiinflammatorisk,  vitaliserende og regenererende kost, tilrettet smagsløg og samlet helbredsbehov. Dvs. en individuel og skræddersyet kostplan, der inddrager fx kolesterol, overvægt, blodtryk, smerter mm. At spise en optimal og person-tilpasset kost er en utrolig effektiv vej for kroppen at komme i god og vital status igen. Det er en etableret del af at være i forløb hos os.
 
Undervejs bliver behandlingen løbende vurderet, evalueres midtvejs og ved slutningen når den intensive EDTA-behandlingsrække er udført.
Behandlingseffekten vurderer vi helt enkelt ved at gentage undersøgelserne fra første dag og notere de forandringer, vi kan se der er sket i perioden og som patienter har oplevet. Fx. ændringer i blodtryk, blodprøver, syn, følesans, hjertets arbejde m.v.

Nogle kan mærke en lille bedring efter blot få EDTA-behandlinger. Andre skal have op til 20 behandlinger eller flere, før de kan mærke effekten. Enkelte skal over 30 EDTA-behandlinger før effekten begynder at vise sig.
 
Efter det første intensive behandlingsforløb har de fleste brug for at fortsætte i vedligeholdende EDTA-behandling til at fastholde og stabilisere den forbedrede nye helbredstilstand. 
 
De første 12 måneder herefter skal man regne med én behandling pr. måned. Herfter laver vi en ny årsstatus, for at se om effekten holder sig stabil.

I det andet år med EDTA og fremefter er hyppigheden mere individuel. Ca 75% af vores patienter skal fastholde én fast månedlig behandling. Ca. 20 % kan nøjes med færre behandligner pr år, og en sidste lille gruppe har størst gavn ved at komme mere end 12 gange årligt.

Som fast EDTA-patient i EDTA-klinikken ApS, tilbydes man et årligt status-tjek på sit kredsløb i ens fødselsdagsmåned, som en gratis og inkluderet del af at komme i fast behandling her i årets øvrige måneder.

Vi kan lide overblik og grundighed - og at skabe gode resultater for og sammen med vores patienter.

Priser på EDTA-behandling 1.januar 2019

EDTA-behandling er ikke en del af det offentlige sundhedstilbud, og er derfor til egenbetaling. Det samme gælder for ALLE blodprøver, der udfaktureres efter gældende regionale takster (+100 kr i adm. gebyr)
 
Forundersøgelse (ca. 1 ½ time)
Fuld undersøgelse, samtale, spørgeskema, gennemgang af blodprøveanalyse, cykeltest med EKG-måling og bentryk. Inkluderet midtvejs- og slutevaluering, samt ernæringsstrategi med klinikkens heilpraktiker og kostvejleder, Tina Wolsgaard.
 
3.300 kr. 
Forundersøgelse for ægtefæller
Rabat 1000,-
 
2.300 kr.
EDTA-behandling + konsultation pr gang ialt:
Inkl. adgang til løbende samtaler hos lægen og gratis års-status
 
1.000 kr.
EDTA-behandling + konsultation pr gang for medlemmer af EDTA-foreningen:
 
950 kr.
Års-status for EDTA-patienter i fast forløb:
med blodprøveanalyse, bentryk og EKG-måling med cykeltest. Ca 45 min. Foretages helst i den måned man har fødselsdag.
 
Gratis
Inkluderet ved frekventering som aftalt i året 
 
Statusvurdering for tidligere EDTA-patienter fra andre klinikker (eller egne patienter med over 1 års pause i EDTA-behandlingen)
Fuld undersøgelse, samtale, blodprøveanalyse, EKG-måling med cykeltest og bentryk. Ca. 60 min
 
2.300 kr.
Recepter:
 
325 kr

Konsultation for faste patienter vedr. andre problemstillinger end EDTA/kredsløb/forkalkninger
Fx gigt, sukkersyge, stofskifte, smerter, hudproblemer, fordøjelsesproblemer, rejsemedicin mm.
(specialpris kun for patienter, der allerede er i EDTA-forløb)

 
 
600 kr.
pr. 1/2 time
 
Bemærk, at de løbende konsultationer og samtaler hos lægen vedrørende kredsløb, forkalkninger og andet relateret til EDTA-behandlingen er en inkluderet del af at være fast patient i huset - såfremt at antallet af aftalte behandlinger i året også er udført.
 
Ved behandlingsopstart i EDTA-forløb skal du forvente en udgift på ca. 1.000-2.000 kr. til vitamin/mineral- og kosttilskud under det indledende behandlingsforløb.
 
SAMT betaling for de blodprøver der tages på sygehuset pr. vores bestilling. Priserne er meget varierende alt efter region, hvorfor vi viderefakturerer regionsprisen direkte med tillæg af mindre gebyr á 100,- for udførelsen.

(OBS - fra visse regioner kommer fakturaen mere end 14 måneder(!) efter datoen for blodprøvetagningen pga af regionernes bogholderisystem - vi beklager ulempen).
 
Priser er vejledende.
Lægeundersøgelse og -behandlinger er momsfrie.
 
Klinikken tilbyder også lægesuperviseret kostvejleding.
Læs her mere om, hvordan du og din familie får hjælp til din kost.


Muligheder for tilskud til EDTA-behandling

Den offentlige sygesikring
Er du medlem af gruppe 2 i den offentlig sygesikring (med frit lægevalg) kan du få refunderet ca. 200 kr. pr. behandlingsfaktura (0101 konsultation). Du skal selv indsende den kvitterede faktura til din regions regningskontor.

Sygekassen Danmark
Er du medlem af gruppe 2 i Sygekassen Danmark, kan du få refunderet op til 25 % af prisen for den forebyggende helbredsundersøgelse, dvs. 825 kr. og ca. 80 kr. pr. behandlingsfaktura (0101 konsultation).
Der er også mulighed for refusion af laboratorieanalyser op til 1000,- pr år. Forhør dig hos Danmark.dk
Du skal selv indsende den kvitterede faktura til Sygekassen Danmark.

EDTA-Klinikken | Skovvejen 29, 8850 Bjerringbro  | Tlf.: 60 63 33 38 | kontakt@edta-klinikken.dk